Malvik Høyre slo på gatelyset

Vår gruppeleder, Eva Lundemo har i dag, den 31. oktober foreslått at gatelysene skal slås på med umiddelbar virkning.

Bakgrunnen for dette forlaget var at det politiske flertallet ved Bernt Ole Ravlum (AP), på vegne av partiene AP, SV og SP den 16. januar 2014, vedtok å slukke gatelysene i Malvik på hverdager mellom klokka 24.00 og 06.00.

Vi i Malvik Høyre har full forståelse for at innbyggerne har følt en utrygghet etter at det politiske flertallet i utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging bestemte at gatelysene skulle bli slått av.

Til tross for at det i ettertid har blitt gjort små justeringer i henhold til klokkeslettene, og lysene slås nå av klokken 23:30 og tennes klokken 05:30 har vi i Malvik Høyre hele tiden vært imot innsparingen som faktisk ikke hadde større effekt i 2014, enn kr. 260.000,- 

Da 2. tertial nå viser at rådmannen har fått bedre kontroll på økonomien, ser ikke vi i Malvik Høyre noe grunn til å vente til behandling av budsjett for 2017. Vi foreslo derfor å slå på gatelysene med umiddelbar virkning og vi i Malvik Høyre er derfor godt fornøyd med at det nå blir lys langs både kommunale og private veier i kommunen.