Jernbanen må i tunnel

På bakgrunn av at Jernbaneverket nå har kommet med pris på de ulike trasévalgene for jernbanen gjennom kommunen, har vi i dag oppfordret Statsministeren, politikerne i transportkomiteen, stortingsrepresentanter og fylkespolitikerne fra vårt eget parti, til å sette seg ekstra godt inn i saken.

Den 12. august 2015 hadde Malvik Høyre invitert Stortingsrepresentanter, medlemmer i Transportkomiteen og fylkespolitikere hit til Malvik. På agenda sto dobbeltspor og trasévalg. Det er i ettertid skremmende å se at det huset vi sto ved, og den hagen vi da sto i, regelrett blir borte hvis alternativ A velges som trasé gjennom kommunen.

I den store økonomiske sammenhengen er det ikke mye som skiller alternativ A, som etter vår mening vil være med på å ødelegge kommunen og alternativ D2, hvor store deler ligger i tunnel og vi får beholde både hus og tilgang til en nydelig strandlinje som strekker seg gjennom hele kommunen.

Malvik Høyre har sagt vi skal jobbe for å få dobbeltspor inn i Nasjonal Transportplan og at lang tunnel blir løsningen. Vi står selvfølgelig for det, og vil fortsette å jobbe aktivt for dette.

Som et ledd i dette, har i dag oppfordrer Statsminister Erna Solberg, Transportskomiteens medlemmer Nikolai Astrup, Torill Eidsheim, Nils Aage Jegstad og Helge Orten, Stortingsdrepresentantene Linda Hofstad Helleland, Frank Jenssen og Torhild Aarbergsbotten, Politisk rådgiver Oliver Husøy og fylkespolitikerne Henrik Kierulf og Guro Angell Gimse til å sette seg ekstra godt inn i saken.