Malvik Høyre vil redusere eiendomsskatten

Dette signaliserte Morten Olafsen på vegne av Malvik Høyre, under kommunestyrets møte den 31. oktober. 

Malvik Høyre står for det vi lovet velgerne i valgkampen. Malvik Høyre vil gå inn for å redusere eiendomsskatten alt ved behandling av budsjett for 2017.

Malvik Høyre har programfestet at vi ville jobbe med å få kommunens økonomi tilbake under kontroll. 
For oss i Malvik Høyre er det viktig at valgløfter ikke settes på vent, og den avtalen vi har inngått med våre velgere, da gjennom vårt program opprettholdes. 

Malvik Høyre har hele tiden vært tydelig på at vi vil være en garantist for at eiendomsskatten ikke økes, og sa klart ifra om at vi kom til å bruke perioden 2015-2019 til å blant annet avvikle eiendomsskatten.

Malvik Høyre har også programfestet at målet er at Malvik kommune skal ha en forutsigbar økonomi og vi har hele tiden ambisjon å avvikle eiendomsskatten når økonomien tilsier at dette er forsvarlig. 

Nye opplysningene fra rådmannen redegjør for at kr 13,3 millioner av netto eiendomsskatt for perioden 2014-2015, per utgangen av 2015, ikke er brukt til formålsbygg igangsatt i økonomiplanperioden 2014-2017.

Malvik Høyre tar til etterretning at rådmannen erkjenner at kommunestyre burde fått tilbakemelding, og dermed hatt mulighet til å vurdere vedtaket fra 2013 på et langt tidligere tidspunkt. 
Vi er enige med sekretariatet om at dette er viktig formelt, men også i forhold til omdømme, da saken har engasjert innbyggere i stor grad. Videre er det viktig at rådmannen ved fremtidig rapportering av bruk av eiendomsskatt rapporterer i forhold til forutsetningene som ligger i gjeldende vedtak.

Malvik Høyre ved Morten Olafsen signaliserte derfor i klar tale under kommunestyrets møte i dag den 31. oktober, at vi står for det vi lovet velgerne i valgkampen. Malvik Høyre vil gå inn for å redusere eiendomsskatten alt ved behandling av budsjett for 2017.