Registrering av psykisk utviklingshemmede i Malvik kommune

I den siste tiden har det vært flere mediesaker hvor registreringen av psykisk utviklingshemmede har vært tema, og hvordan slik registrering påvirker hvor mye kommunene får i overføringer fra staten. På bakgrunn av dette ønsket vår gruppeleder og ordførerkandidat full åpenhet rundt dette i vår kommune.

Konsulentselskapet Sødermann AS skal ha oppgir å ha jobbet med 45 norske kommuner, og at flere skal ha fått tilbud om bistand knyttet til registreringen av psykisk utviklingshemmede, og i den forbindelse ba hun Rådmannen svare på følgende: 

  • Har Malvik kommune hatt en befatning med dette firmaet, eller vært i kontakt med dette firmaet eller på annen måte?
  • Har Malvik kommune hatt befatning eller kontakt med et tilsvarende firma?
  • Hvor mange psykisk utviklingshemmede er registrert i Malvik Kommune pr dd?
  • Ber i tillegg om at Rådmannen legger frem en oversikt på antall psykisk utviklingshemmede gjennom de fem siste årene.