Mange vil bli “rammet”

Mandag 29. juni behandlet kommunestyret i Malvik saken «Søknad om tildeling av myndighet til å håndheve stans- og parkeringsbestemmelser».

Stor utfart til sentrale friluftsområder i sommer, og påfølgende farlige situasjoner på grunn av trafikkaos og villparkering, har aktualisert behovet for skilting, kontroll og håndheving av parkeringsregler i Malvik kommune.

I tillegg har det lenge vært store utfordringer med parkering i området rundt for eksempel Bruker kulturhus.

For at Malvik kommune skal kunne inngå avtale med Trondheim Parkering om håndheving av skiltbestemmelser og kontroll av parkering på offentlig vei, for eksempel ved Midtsandtangen friluftsområde, Langneset ved Foldsjøen og så Bruket kulturhus, må Malvik kommune søke Vegdirektoratet om tildeling av myndighet til dette. En slik søknad må blant annet inneholde kommunestyrevedtak om å få tildelt slik myndighet. Dette ble enstemmig vedtatt under mandagens møte.

Under behandlingen av saken, hadde vår representant Julianne Moen Foss følgende innlegg fra talerstolen:

Etter å ha sett personlig, både i media og fra politiet hvordan det parkeres i mange av kommunens friluftsområder på godværsdagene, er det tydelig at det er farlig for trafikksikkerheten slik det nå har vært.

I tillegg til de mest folksomme områdene på finværsdager, som Midtsandtangen og Langneset ved Foldsjøen, så er det for eksempel parkering forbudt i Maivegen foran Bruket kulturhus, Millers vei, hele Skolegata, Øyavegen langs fotballbanen og Havnevegen på begge sider av vegen fra Saligberget i Hommelvik. Så det er mange som vil bli “rammet” av dette.

På mange områder i Malvik, vil ikke være like væravhengig utsatt, det kan også være utfordringer ved arrangement på Bruket, for å ta et eksempel.

Vi på Ytre Malvik, er selvfølgelig helt enig i at det har vært for mye trafikkfarlig parkering, som kan både gjør det problematisk både for myke trafikanter, biler og ikke minst for utrykningskjøretøy. 

Men, med dette har vi noen spørsmål - og lurer om det er det mulig å etterspørre en omtrentlig kostnadsramme i henhold til prisliste i saksfremlegget? 

Hvordan ser rådmannen for seg at dette skal håndteres? 

Skal det bare sjekkes på finværsdager hvor det forventes parkerings- problematikk ved kommunens badeområder, eller også ved arrangementer på Bruket for eksempel hvor det og er ulovlig parkering i Maivegen utenfor parkeringsplassen?