Med anerkjennelse og respekt

Etter forslag fra oss i Malvik Høyre, har Malvik kommune endelig fått en egen kommunal veteranplan. Vi mener en slik plan skal bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene, og er nok en viktig anerkjennelse i seg selv. 

Personlig er jeg veldig glad for at Malvik nå har fått sin egen veteranplan.

Da jeg foreslo dette alt i 2017, var det ikke fordi det for meg er viktig å ha en plan, kun for å ha en plan. En plan må være et levende arbeidsredskap. Et arbeidsredskap som utvikles og endres i tråd med de behov som måtte være. 

En veteran er en norsk statsborger som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren. En slik plan må ha fokus på veteraner og deres familier før, under og etter internasjonale oppdrag.

I Norge har regjeringen lagt til rette for en god helse- og omsorgstjeneste og et godt velferdssystem, men det er likevel et behov for mer kunnskap om den enkelte veterans spesielle situasjon, og koordineringen av eksisterende tilbud kan nok bli bedre.

Veteranpolitikken er en av hjertesakene til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og dagens regjeringen. De vil blant annet sørge for helsemessig kartlegging av veteranene to, seks og ti år etter tjenesten. Innsatsen i kommunene vil øke, og de vurderer nå å gi Fylkesmannen i oppgave å koordinere dette arbeidet. 

Likevel er det mye som gjenstår, og regjeringen vil ikke slå seg til ro med innsatsen som er gjort.  For meg er det viktig å vise veteranene både anerkjennelse og respekt. Våre veteraner har gjort en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet. De har vært stasjonert i områder med uro og konflikt. Veteranene har vært med på vanskelige oppdrag i land med store utfordringer, og de har utsatt seg selv for sterke inntrykk og belastninger.

Selv om jeg er veldig glad for at vi i Malvik har fått en veteranplan, mener jeg dessverre det kan oppleves som om den er litt lite konkret på hva som kan gjøres. Det er mye tekst, og det kan nok oppleves som om den inneholder mye om hvorfor dette er en god ide. Men jeg både håper og tror, den kan være et meget godt utgangspunkt for å få til en enda bedre plan for vår lokale veteraner.

Alt i alt, jeg er veldig glad for at Malvik nå har fått sin egen veteranplan, og jeg velger å låne ordene til en av våre lokale veteraner: «Dette er et veldig bra tiltak, og det er godt å bo i en kommune som tar oss på alvor og anerkjenner veteraner.»

Med anerkjennelse og respekt.