Med fokus på beredskap

F.v.: Leder av Røde Kors Malvik Jan Erik Bjorøy, Ingvill Dalseg (H), Guro Angel Gimse (H) og operativ leder i hjelpekorpset Elin Merethe Todal

I dag fikk vi besøk av stortingsrepresentant Guro Angel Gimse og fylkestingsrepresentant Ingvill Dalseg som ser på beredskapstjenestene i Trøndelag.

En viktig brikke i beredskapsbildet er frivillige organisasjoner. I Malvik har vi en aktiv avdeling av Røde Kors, og vi ville høre nærmere om hvordan deres arbeid med å bidra til beredskapen er.

Avdelingen er godt utstyrt med bil, redningsbåt og et nyinnkjøpt terrengkjøretøy. Noe av det viktigste de utfører er søk etter personer. Avdelingen har stor lokalkunnskap, noe som er svært viktig i redningssituasjoner. De forskjellige avdelingene i Trøndelag støtter også hverandre i større rednings og søkeaksjoner. 

Røde kors i Malvik leier i dag lokaler av kommunen, men disse skal etter hvert rives. De er derfor på jakt etter nye og mer permanente lokaler og er også klare for å bygge selv derom det kan oppdrives en tomt.