Miljøfond

Marin forsøpling er et betydelig miljøproblem.

Hvert år havner flere millioner tonn søppel i verdenshavene og tar livet av mer enn en million sjøfugl, hundre tusenvis av marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden. Og omfanget ser dessverre ut til å øke.

Malvik Høyre ønsker å se på mindre lokale tiltak og setter av kr 200.000 av fjorårets overskudd i kommunen til honorering av mindre strandryddingsprosjekter. Vi oppfordrer barnehager, skoleklasser, lag og foreninger til å søke på disse midlene og vi foreslår at det utarbeides rutiner for både gjennomføring og etablering av et miljøfond pålydende 200.000,- i Malvik kommune.