Mobbing - nok er nok!

Barn blir dessverre mobbet, hver eneste dag, også her i Malvik.
Vi vet det er forferdelig vondt for det enkelte barnet, og vi mener at ingen barn skal oppleve mobbing.

Vi i Malvik Høyre mener kommunen må sette ned foten mot mobbere, og vi må aldri gi opp kampen mot mobbing. Vi må vise handlekraft og vi må innse at mobbing er et samfunnsproblem.

I august 2017 kom heldigvis den nye opplæringsloven som styrker elevenes rettigheter, og som sørger for at saker som gjelder skolemiljø skal bli håndtert raskere, tryggere og enklere.

Vi i Malvik Høyre er tydelig på at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er viktig at det er elevens egen opplevelse som er avgjørende for om eleven har et «trygt og godt» skolemiljø.

Det er nå Fylkesmannen som er håndhevingsorgan, og dersom en elev ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø, kan elev eller foreldre ta saken opp med Fylkesmannen, da etter at saken er tatt opp med rektor.

Vi i Malvik Høyre vil at Malvik kommune faktisk skal være strengest i klassen når det kommer til mobbing, og at flytting av mobber skal bli iverksatt når alle andre tiltak er prøvd.  Det skal ikke være en siste utvei, det skal være en konsekvens av handlingene mobberen tar.

I februar foreslo derfor vi i Malvik Høyre at Malvik Kommune skulle være streng når det kommer til hvordan man håndterer mobbing. Konkret foreslo vi at etter at alle tiltak er prøvd og ikke virker, så er det mobberen som skal flytte skole, enten det er til andre skoler i kommunen eller det er til skoler i nærliggende kommuner.

I tillegg foreslo vi at Malvik Kommune skulle gjøre en intern gjennomgang over hvor mange mobbere som har blitt flyttet til en annen skole i Malvik Kommune, eller til noen av nabokommunene og komme tilbake til kommunestyret med en orientering på dette.

Dessverre ønsket ikke det politiske flertallet å støtte disse to forslagene, og vi mener Malvik Kommune ikke fremstår som handlekraftig ovenfor mobbing.

Malvik Høyre vil forsette kampen mot mobbing, og vil gjerne vite hva nettopp du som innbygger mener kommunen må gjøre for å styrke kampen mot mobbing i kommunen vår.

Send oss gjerne en e-post til innspill@malvikhoyre.no.