Morten Olafsen reagerer på brutte valgløfter

I en artikkel i dagens Malvikblad går Malvik Høyres representant i kommunestyret hardt ut mot uttalelser fra varaordfører Ole Herman Sveian (Sp) i onsdagens Malvikblad om at kommunens alvorlige økonomiske situasjon kom overraskende på det sittende flertallet i kommunestyret.

– Brytes kontrakten kan kjøpet heves

– Dersom jeg som selger ikke følger opp betingelsene i kontrakten er vilkårene brutt og kjøpet kan heves. Kanskje burde velgerne ha den samme muligheten når valgløftene ikke oppfylles.

Trond Nøstberg, trond.nostberg@mb.no, 975 95 211
 

Det sier Malvik Høyres Morten Olafsen etter å ha lest intervjuet med varaordfører Ole Herman Sveian i Malvik-Bladet sist onsdag. Olafsen reagerer på at den alvorlige økonomiske situasjonen i kommuneøkonomien hevdes å ha kommet overraskende på kommunestyrets medlemmer.

Kjøpet kan heves

– Advarslene var tydelige gjennom lang tid, og de rødgrønne partiene som har styrt kommunen de siste åtte årene ble gang på gang advart mot at Malvik kommune styrte mot underskudd. De burde også ha fått med seg rådmannens og kommunalsjefens advarsler, i forkant av valgkampen, om at det gikk mot et kraftig merforbruk innen helsetjenestene. De konkrete tallene kom ikke på bordet før etter valget, men bekymringen om at økonomien hadde forverret seg kraftig i løpet av sommeren, burde de ha fått med seg, mener Olafsen.

– Dersom jeg som selger ikke følger opp betingelsene i salgskontrakten er vilkårene brutt og kjøpet kan heves. Kanskje burde velgerne i Malvik ha den samme muligheten for å heve «kjøpet» når valgløftene ikke kan oppfylles, sier Morten Olafsen.

Høyre fikk kritikk

Olafsen etterlyser en innrømmelse fra de rødgrønne politikerne, som både før og under valgkampen kritiserte Høyre for å krisemaksimere og skremme folk med sine advarsler om den bekymringsfulle økonomiske utviklingen i Malvik kommune.

– Flere av de rødgrønne politikerne, som sitter med flertallet i kommunestyret, møtte Høyre med kritikk og påstander om at vi krisemaksimerte situasjonen. Det ble i flere intervju og debattinnlegg hevdet at økonomien var stram, men at det ikke var noen krise. Høyre ble beskyldt for å skremme folk med uriktig beskrivelse av hvordan det sto til med økonomien. Etter valget ble det klart at det ville bli et stort driftsunderskudd i regnskapet for 2015. Det er ekstremt trist å oppleve at kommunen er styrt mot et underskudd på 20–30 millioner kroner, sier Morten Olafsen, som er skuffet over at advarslene om en negativ økonomisk utvikling ikke ble tatt på alvor før det var for sent.

Advarte flere ganger

Høyres representanter i kommunestyret advarte en rekke ganger om manglende økonomisk styring.

– Kommunestyret fikk klar beskjed gjennom rådmannens rapportering om den økonomiske utviklingen. At det ville bli et driftsunderskudd i 2015 var kommunestyret godt kjent med tidlig på året, men flertallspartiene mente det ville gå seg til. Flere sentrale politikere fra de rødgrønne partiene har etter valget gått ut og sagt at de er overrasket over den alvorlige økonomiske utviklingen, den situasjonen Høyre ble kritisert for å advare om. Det er trist og skuffende at de meldingene som kom fra administrasjonen i løpet av sommeren ikke ble tatt på alvor. Både Arbeiderpartiet, Sp og SV var ute med valgløfter, som de nå i ettertid innser må utsettes, sier Olafsen.

– Selv var jeg gjentatte ganger på talerstolen i kommunestyret og advarte om den svart alvorlige økonomiske situasjonen kommunestyret mot. I artikkel i Malvik-Bladet i juni i fjor tok jeg opp resultatet fra Kommunal Rapports økonomibarometer, hvor vi endte opp som den femte dårligste kommunen i landet, sier Morten Olafsen, som mener advarslene var der, men at de tydelige signalene ikke ble tatt på alvor.

Kan ikke viskes ut

– Et underskudd på 20–30 millioner er dessverre ikke noe som bare kan viskes ut ved årets slutt, og det er noe vi må ta med oss videre i budsjettering for årene fremover. Tidligere har vi sett at behov for «små» kutt i klassen 10–15 millioner har gått utover åpningstider i barnehager, kutt i sosialhjelp, trussel om kutt av leirskoler, innføring av eiendomsskatt, flytting av skolegrenser, kutt i skoleskyss, kutt i årsverk ved ulike helseinstitusjoner,

ubrukte rom ved sykehjem osv. Det er alvorlig når en kommune, som i utgangspunktet er så rik som Malvik med hensyn til beliggenhet, kompetanse hos ansatte og demografi må starte den store ryddeoperasjonen for å rette opp i en skakkjørt økonomi. Dette kan ramme bredt og mange. For min del ønsker jeg nå at vi kan samle et nytt kommunestyre, hvor det da er anledning for det suverene flertall til å lytte på oss som bryr oss om utviklingen av kommunene, hvor fokus er både på å gjøre mer, men også prioritere en bærekraftig økonomi som kan være med oss fremover. Jeg håper også at de ledende politikerne i Malvik Arbeiderparti klarer å se seg selv i speilet, og vedkjenne seg at en valgkamp som bestod av markedsprofilerte annonser som kritiserte Høyres advarsler om krise i økonomien, var feilaktig og at man kanskje sitter igjen med en litt flau smak når man nå ser resultatet, sier Morten Olafsen.

Tok ikke feil

Som en del av Høyres kommunestyregruppe lover Olafsen fortsatt å si fra og rope varsko når han mener det er nødvendig.

– Samtidig håper jeg at flertallet i kommunestyret forstår at svikten i skatteinntekter ikke er regjeringens skyld, noe som ble hevdet en del ganger i valgkampen, men et resultatet av den utviklingen som oljepris og arbeidsmarked har i Norge. Nå ser jeg frem til fire nye år i kommunestyret i Malvik, hvor vi denne gang forhåpentligvis kan bli hørt når vi roper varsko, og ikke bare blir møtt med en propagandamaskin som hevder vi tar feil. Vi har dessverre ikke tatt feil, sier Morten Olafsen.


Kilde: Malvikbladet, www.mb.no