Næringslivet i fokus

Denne uken inviterte Malvik Høyre alle medlemmer i Trøndelag, til møte med Høyre sin Næringsfraksjon på stortinget.

Fra Næringsfraksjonen deltok, Guro Angel Gimse, Margunn Ebbesen og Kårstein Løvaas Eidem.

Tema var "Næringslivet i fokus", og innledere var Lars Ronæss, utvikler av nytt næringsområde, og Kaare Hagerup, fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen. 

Ronæss fortalte om utvikling av det nye næringsområde, Storsand-Vulu Østreher, i Malvik og Hagerup la vekt på viktigheten av å ha tilrettelagte næringsarealer i hele Trøndelag.

I tillegg til å høre om næringsutvikling, både i Malvik og i regionen, var Næringsfraksjonen opptatt av å høre hvordan det ulike «pakkene» iht cowid-19 til næringslivet har «truffet». 

Fraksjonen fikk både tilbakemeldinger og innspill, på godt og vondt. Det ble et både hyggelig og lærerikt møte!