Nominasjon av kandidater til kommunevalget 2019

Tiden har kommet for å begynne forberedelsene til neste års kommunevalg. I Malvik Høyre har nå nominasjonskomitéen startet sitt arbeid.


Nominasjonskomitéen skal samle inn forslag på kandidater til partiets liste, og gjennom en prosess legge frem et forslag på hvilke kandidater Malvik Høyre skal stille til valg med. I dette arbeidet ønsker vi innspill og forslag på gode kandidater som kan representere Malvik Høyre og gjøre en god jobb for våre innbyggere i vår flotte kommune.

Det er av største viktighet at vi får dyktige kandidater både øverst og nedover på listen. Til dette trenger vi din hjelp. Så om du har forslag på en god kandidat, eller kanskje ønsker å stille selv, så hører vi veldig gjerne fra deg.

Nominasjonskomitéen kan kontaktes på nominasjon@malvikhoyre.no eller på telefon 94530858.

Listen fra nominasjonskomitéen vil bli lagt frem på nominasjonsmøte i november, der Malvik Høyres medlemmer til slutt skal ta stilling til den.


Halvard Dahle

Leder i Nominasjonskomitéen

Malvik Høyre