Nyttårsforsett

Nyttårsforsett er et mål, en plan eller et ønske for det nye året. Etter en aldri så liten selvransakelse, kan dette være å begynne med noe nytt, slutte å gjøre noe, kutte uvaner, etablere nye vaner, øke en ønsket aktivitet eller minske en uønsket, for å gi seg selv en høyere livskvalitet.

Mange har framsnakking som et av sine mål, også for 2019. Ikke minst er vi veldig flinke til å oppfordre andre til å framsnakke, og vi er tydelige på at baksnakking, det tar vi avstand fra.

Baksnakke, er å snakke om noen bak vedkommendes rygg, uten at denne vet om det. Framsnakke, er å snakke om noen foran vedkommende, slik at denne er klar over hva som blir sagt, uavhengig av om det som blir sagt er positivt eller negativt.

Adjektivet framsnakke har lang tradisjon i Norge. Vi finner definisjoner som frittalende, framfus, nesevis og det å sin mening uforbeholdent.

Framsnakking har nok i nyere tid fått sin definisjonen på sosiale medier. Mange sier at framsnakking er å snakke varmt om noen i motsetning til å baksnakke dem. At framsnakke, er å snakke positivt om mennesker som ikke er til stede.

Ordet framsnakking lever nå sitt eget liv, og er blitt en slags bakros. Min plan for 2019 er å bli flinkere til å bakrose.

Ofte blir nyttårsforsetter bare ord, og betydningen og handlingen bak disse ordene kommer dessverre i andre rekke. Personlig mener jeg at dette er noe spesielt vi folkevalgte bør tenke ekstra over. Som folkevalgte er vår oppgaver å være representanter og ombud for våre velgere. Vi er gitt et stort privilegium, til å styre og forvalte, både en rolle og et mandat.

Det kan ikke være slik at ordene bare brukes i festtalene, i innlegg og i intervjuer på glanset papir. Jeg tror vi må vokte oss, for å høres ut som en vandrende valgkampbrosjyre. For meg, er det viktig at folk har tillit til meg, og ikke minst; vi må ha tillit til hverandre.

Som folkevalgt tror jeg også det er veldig viktig at ord blir gjort til handling. Ett av mine mål for 2019 er å vise alle; både innbyggere, ansatte, de frivillige og næringslivet at jeg er genuint opptatt at kommunen vår skal være en «JA-kommune»; imøtekommende og serviceinnstilt, og det overfor alle.

Kommunen må sørge for at de kommunale tjenestene er både gode og rettferdige. Hvor du bor, hva du heter eller hvilke interesser du har, skal ikke avgjøre hva slags kvalitet du får på de kommunale tjenestene.

Kvalitet og kompetanse i de kommunale tjenestene er sentralt, og for meg er både innbyggerens og den ansattes medvirkning viktig. Jeg mener vi sammen, både innbyggerne og ansatte, innehar kunnskap om ulike behov, utfordringer og ikke minst løsninger som gjør at Malvik kommune kan bli en enda bedre kommune.

Alle menneske har ressurser som kan brukes i fellesskapet vårt, uavhengig av helsetilstand, nasjonalitet, livserfaring, alder og sosiale forhold.

Jeg mener vi i fellesskap, kan skape nye idéer og enda bedre løsninger for flotte Malvik!

Det snakkes mye om at flere nå jobber i faste, hele stillinger og at dette gir en trygghet. For meg er det også viktig at de ansatte føler at man har noe man skulle sagt, føler en trygghet ved å bli lyttet til og ikke minst å bli tatt på alvor.

I tillegg må de ansatte få et positivt eierskap til jobben sin. Jeg tror eierskapsfølelse til arbeidet fører til økt stolthet i jobben, og at eierskap rett og slett gjør at de ansatte får en mulighet til å utføre jobben enda bedre.

Ved å ha ansvar for å ta egne beslutninger, tror jeg beslutningene medarbeiderne tar, også vil bli bedre. Det skal være plass for at medarbeiderne kan være kreative, de skal ha plass til å være seg selv og gies mulighet til å ta ut sitt fulle potensial.

Å bygge et godt arbeidsmiljø, hvor de ansatte har eierskap til jobbene sine, mener jeg er noe av det viktigste en leder kan gjøre, men det krever en god ledelse.

Som folkevalgt i Malvik kommune, er jeg privilegert ved å møte mange ulike mennesker. Jeg er imponert over alle ansatte, lag og foreninger, næringslivet, enkeltpersoner og alle kommunens innbyggere som arbeider, og gjør en innsats for å gjøre Malvik til en trygg og god kommune å bo i. Jeg er sikker på at uten samarbeid og omtanke for hverandre, ville Malvik vært fattig.

Jeg gjør som språkrådet og oppfordrer alle, nyttårsforsett eller ikke, til å snakke pent om folk – både foran og bak dem – og å ta i bruk hele ordforrådet. Bruk godord og lovord, gi komplimenter og honnør, og vi kan rose, berømme og prise. Ved spesielle anledninger er det til og med på sin plass å både hylle, hedre og ære. Ikke bare i julehøytiden, men gjennom hele året. Det er mitt ønske for 2019.


Godt nytt år!


Eva Lundemo
Gruppeleder og ordførerkandidat, Malvik Høyre