Offentlig toalett ved Stavsjøen

Halvard Dahle og Frank Arne Hammer

Etter en interpellasjon fra Malvik Høyre sin representant, Eva Lundemo, vedtok kommunestyret å be rådmannen om å se på muligheten for å etablere et offentlig toalett ved Stavsjøen. Vedtaket ble fattet den 29.09.2016.

I tråd med dette vedtaket innarbeidet rådmannen tiltaket og finansiering i budsjettet for 2017. Videre er det gjennomført befaring i det konkrete området med representanter fra Eiendomsservice, FDV/kommunalteknikk og Kultur. Det er konkret pekt ut to ulike plasseringsalternativ der det forutsettes universell utforming, tilrettelagt for handikappede.

Det er nå gått snart 2,5 år siden vedtaket ble fattet i kommunestyret ...

I dag, 21.02.2019 var vi ved Stavsjøen. Til vår forundring kunne vi selv se at toalettbygget er kjøpt (komplett bygg) og lagret på området, men fortsatt ikke plassert og tatt i bruk!

Vi vet at ting dessverre ofte tar mye lengre tid i offentlig/kommunal regi en i det private næringslivet, men det får da være grenser for hva vi som innbyggere skal kunne godta. Hvor og hvorfor stopper politiske vedtak opp på denne måten? Hvem sitter med ansvaret? Når vil toalettetanlegget kunne tas i bruk?

Stavsjøen er tross alt Malviks største utfartspunkt til marka vår, sommer som vinter. Dessverre blir det heller ikke denne vinteren mulig å gjøre sitt fornødne i egnede toalettfasiliteter ved Stavsjøen ...

 

Frank Arne Hammer, nestleder Malvik Høyre.

Halvard Dahle, leder Malvik Høyre