Ønsker vi pasientenes beste – eller ?

Brit R Aune, Kommunestyremedlem og medlem i Utvalg for helse og velferd for Malvik Høyre reagerte på at politisk ledelse stilte seg i fremste rekke for å forklare viktigheten av at arbeidsplassene ved Betania bevares.

Ønsker vi pasientenes beste – eller ?

Det er ganske absurd at Arbeiderpartiet i Malvik nå når realiteten er at den meget dyktig drevne rehabiliteringen ved Betania antagelig legges ned, stiller seg i fremste rekke for å forklare viktigheten av at arbeidsplassene ved Betania bevares.

Malvik kommune ved det rød/grønne flertallet var de første til å si opp avtalen med Betania, fordi de skulle spare penger ved å drive egen rehabilitering.

Jeg tror ikke en skal se bort fra at signaleffekten dette ga, har vært en medvirkende årsak til HMN konkluderte slik de gjorde. Malvik kommune skulle spare noen kroner og overskuet ikke konsekvensene av sin beslutning.

Nå kan vi tape mange arbeidsplasser, skatteinntekter og ikke minst et glimrende tilbud til særlige pasientgrupper.
En av dere sier at Høyre vil privatisere rehabiliteringen ved at aktiviteten går til Unicare? Hva? Betania er et privat foretak, drevet av Lucasstiftelsen. Det er dette de rød-grønne i Malvik ikke vil ha. De ønsker at alt skal drives i kommunal regi, men for Høyre er det kvaliteten og tilgjengeligheten på tjenestene som er det viktigste.