Ønsker mobbeombud i 100% stilling

Vigdis M. P. Marthinsen (Malvik Høyre) og Lill Harriet Sandaune (Malvik FrP)

Både Malvik FrP og Malvik Høyre er tydelig på at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer både helse, trivsel og læring. For oss er det viktig at det er elevens egen opplevelse som er avgjørende for om eleven har et trygt og godt skolemiljø.


Dessverre blir barn mobbet, hver eneste dag, også her i Malvik. Vi vet det er forferdelig vondt for det enkelte barnet, og vi mener at ingen barn skal oppleve mobbing.

Dersom Malvik kommune skal klare å ta tak i problemene, er vi tydelige på at et mobbeombud være et viktig signal og redskap i kampen mot mobbing i Malvik.

For oss er det viktig at ingen barn skal måtte gå på skolen med en klump i magen. Mobbeombudet vil bidra til at alle, uavhengig av bakgrunn og ressurser, skal slippe å stå alene i en vanskelig livssituasjon.

For Malvik Høyre og Malvik FrP er det viktig at stillingen som mobbeombud i Malvik kommune skal lyses ut som en 100 % stilling. I tillegg må stillingen ha en tydelig arbeidsinstruks, og vi mener den ikke skal kombineres med andre forefallende arbeidsoppgaver.

Det er også viktig for oss at mobbeombudet ikke må bli en ekstrastilling i skoleledelsen på rådhuset, eller i eksisterende administrasjon. Til det mener vi kommunen er for liten og vi er redde for at båndene er for tette. Vi mener det er viktig å sikre et bredest mulig grunnlag, og for å finne noen med riktig kompetanse til stillingen.

På bakgrunn av dette foreslo Lill Harriet Sandaune, Malvik FrP og Vigdis M. P. Marthinsen, Malvik Høyre i det politiske utvalg for oppvekst og kultur, at stillingen skal være en 100% og at den skal utlyses eksternt.

Dessverre ønsket ikke det politiske flertallet i det politiske utvalget dette, og vedtok at stillingen kun skulle være en 50% stilling og utlyses internt.

Vi tror dessverre ikke det finnes noen «quick fix» for å få bukt med mobbing, og vi mener at alle har et felles ansvar. Alle har vi ansvar for blant annet å følge med, gripe inn i en situasjon og varsle. I tillegg til dette, vil mobbeombudene ha en viktig rolle med å støtte og veilede barn, elever og foreldre. Dette for at retten til et godt psykososialt miljø i både barnehagen og skolen skal bli ivaretatt.

Med et eget mobbeombud i kommunen, mener vi veien til hjelp blir kortere for både mobbeofre og deres familier. Mobbeombudet vil spille en viktig rolle som et ombud som kjenner regelverket. I tillegg skal ombudet ha en forebyggende rolle og bidra til økt kunnskap.

Mobbing er noe av det mest ødeleggende for et godt læringsmiljø, og kan i verste fall ødelegge livet til sårbare barn. Derfor er det viktig at vi nå får på plass mobbeombud, slik at alle barn og familier til skal ha noen å gå til i en vanskelig situasjon.

Vi er glade for at det nå ser ut til at Malvik får sitt eget mobbeombud, men vi mener kommunene trenger et mobbeombud som er en 100% stilling og ikke minst mener vi at den må utlyses eksternt. Vi håper derfor at våre politiske kolleger i de andre partiene snur i saken, og støtter dette når det skal behandles både i formannskap og kommunestyret.

 

Lill Harriet Sandaune, Malvik FrP 

Vigdis M. P. Marthinsen, Malvik Høyre