Positivt med hundepark!

Tirsdag 7. mai var det stiftelsesmøte i foreningen/klubben Malvik Hundepark på Vidarhall.

Det var en veldig engasjert gruppe folk som møtte opp og snakket hund, hundepark og dyrevelferd.

Det ble besluttet at Malvik Hundepark skulle stiftes, og det ble valgt ett styre med 7 medlemmer. Nyvalgt leder ble Barbro Halvorsen, som også ledet møtet. Asbjørn Flasnes ble sekretær og Espen Rydningen ble kasserer.

Det ble besluttet at klubben går i dialog med Malvik Kommune i forhold til å få anvist område for hundepark. Klubben ønsker helst at dette skjer øst på Malviktangen, hvor det i dag er ett område som ikke benyttes.

Malvik Høyre mener det er viktig at vi er ute der ting skjer, og var representert med 3. kandidat Fritz Bade, som selv er hunde-mann. Vi stiller oss positiv til en etablering av en slik park, spesielt med tanke på de utvidete båndtvang-reglene i kommunen.