Program for 2019 - 2023


Inneværende politiske perioden fikk en tøff start med underskudd i kommuneøkonomien på over 20 millioner kroner. Men med en sterk og god administrasjon og økonomiavdeling, et godt samarbeid og viktige bidrag fra de ansatte, har vi greid å snu minus til pluss.

I dag ser kommuneøkonomien bedre ut enn på mange år, mye på grunn av streng budsjettdisiplin, men også på grunn av statlige overføringer fra Regjering og Storting. Det må vi heller ikke glemme.

 Vår visjon er et samfunn med muligheter for alle. For å realisere dette, må vi stadig videreutvikle vår politikk i tråd med samfunnsendringene.

 Malvik Høyre vil endre den politiske kursen i kommunen vår. Vårt mål ved valget i 2019, er i samarbeid med andre partier, å overta styringen av kommunen. Vi vil jobbe for at kommunen skal få en god økonomi uten at dette skal gå utover tjenestene og tilbudene kommunen gir sine innbyggere.

 Malvik Høyre vil bidra til mer mangfold og valgfrihet, åpenhet og omstilling i kommunen vår. Dette skal vi få til ved å organisere kommunale tjenester klokt, effektivt og fornuftig.

Det er derfor med den største glede, vi kan presentere programmet Malvik Høyre har vedtatt for perioden 2019-2023.

 Malvik Høyre har hatt en omfattende, åpen og inkluderende prosess for å utarbeidet det politiske programmet vi skal gå til valg på i 2019. Et slikt program er vår avtale med velgerne, det skal sammenfatte våre visjoner for kommunen, våre forventninger til fremtiden og til det beste for kommunens innbyggere, ansatte og næringsliv.

Vi mener Malvik trenger nye ideer og enda bedre løsninger, og har delt programmet inn i ni ulike emneknagger.

 Vi håper på din stemme ved valget 9.september, og har stor tro på at vi med å gjennomføre våre forslag, skal gjøre Malvik kommune til en enda bedre kommune - for alle.

Godt valg!

 

Med vennlig hilsen

 Eva Lundemo

 Gruppeleder og ordførerkandidat

Malvik Høyre