Reduksjon av eiendomsskatten

Høyre har alltid vært garantisten for at eiendomsskatt ikke skulle innføres her i kommunen.

Det er en uverdig dobbeltbeskatning av innbyggere og næringsliv i kommunen. En skatt som hverken tar hensyn til den enkeltes inntekt eller gjeldsgrad.

Vi vil jobbe for et godt tjenestetilbud i Malvik kommune, men ikke sende regningen til kommunens innbyggere i form av eiendomsskatt.

Malvik Høyre har et klart mål om at Malvik kommune skal ha en forutsigbar økonomi og vi har programfestet at vi har til ambisjon å avvikle eiendomsskatten når økonomien tilsier at dette er forsvarlig. 

Vi foreslår derfor at eiendomsskatten nå halveres til 2 promille, og foreslår å bruke deler av fjorårets overskudd til å si at siste termin i 2018 ikke skal kreves inn.