Ny rammeplan for barnehagene

Vi i Malvik Høyre er enige med Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen når har sier, at alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor.

Det er derfor flott at kunnskapministeren nå har presenterte den nye rammeplanen for fremtidens barnehager. Denne rammeplanen kan også ansees som «grunnloven» for hvordan barn skal oppleve og lære i kommunens barnehager.

Malvik Høyre har vært tydelige på at en god barnehage skal gi like muligheter for alle. Uavhengig av behov, ferdigheter og sosial bakgrunn skal barna få utvikle nysgjerrighet, føle trygghet og lære mer i tiden dem er i barnehage.

Malvik Høyre vil fortsette å jobbe for at det skal formidles kunnskap og verdier, styrke ferdigheter og gi mulighet til å dyrke egne evner og talent.

Den nye rammeplanen som trer i kraft høsten 2017, blir tydeligere på barnehagens forpliktelser. Den vil tydeliggjøre hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Malvik Høyre mener det da blir lettere for foreldre og foresatte å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke krav de kan stille.

Mobbing
For eksempel vil det nå bli tydeligere at personalet skal forebygge og stoppe utestenging og mobbing.
Malvik Høyre syntes dette er meget viktig da vi mener at alle har rett til en hverdag uten mobbing og krenkelser. Det skal være nulltoleranse for mobbing.
Foreldre skal kunne forvente samme oppfølging uavhengig av hvilken barnehage barnet går i.

Overgang
Med den nye rammeplanen blir også arbeidet med de yngste barna styrket. I dag går 80 prosent av alle norske ett- og toåringer i barnehagen. For første gang blir det gitt overordnede føringer for hvordan barnehagen i samarbeid med foreldrene skal legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.

For, det er en stor overgang både for barn og foreldre når barnet går fra å være hjemme med foreldrene til å tilbringe mesteparten av sin våkne tid med andre voksne og barn. Da må foreldre kunne forvente at personalet har gode rutiner og setter av nok tid til tett oppfølging.

Den nye rammeplanen skal også bidra til at de eldste barna får en god overgang til skolen. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen, og de skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen.

Matglede
Regjeringen ønsker at barnehagene skal bli mer bevisste på å bruke måltider og matlaging til å utvikle matglede og ikke minst sunne helsevaner hos barna.

Les den nye rammeplanen for barnehagen her.