Retten til et trygt og godt skolemiljø

I disse dager er skoleferien over, og elevene er tilbake på skolen. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø, men dessverre blir barn mobbet, hver eneste dag, også her i Malvik. Vi vet det er forferdelig vondt for det enkelte barnet, og vi mener at ingen barn skal oppleve mobbing.


Vi i Malvik Høyre mener alle må sette ned foten, og vi må aldri gi opp kampen mot mobbing. Vi må vise handlekraft og vi må innse at mobbing er et samfunnsproblem.

I august 2017 kom heldigvis den nye opplæringsloven som styrker elevenes rettigheter, og som sørger for at saker som gjelder skolemiljø skal bli håndtert raskere, tryggere og enklere.
Vi i Malvik Høyre er tydelig på at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er viktig at det er elevens egen opplevelse som er avgjørende for om eleven har et «trygt og godt» skolemiljø.
Noen typer mobbing kan være vanskelig å oppdage, for eksempel stygge blikk, baksnakking og utestenging på nettet. De voksne skal ta alle typer mobbing alvorlig, men for at de skal kunne gjøre noe, må de få vite om det.
Selv om du bare tuller, kan for eksempel det å bruke kallenavn eller ironi, misbruke passord og legge ut bilder av personer som selv ikke ønsker det, være mobbing. Det du tenker på som tull, kan være veldig vondt og sårende for andre. Det kan også være mobbing hvis du videresender, kommenterer, eller liker en stygg melding eller et bilde som er ment å plage noen. Les på nytt og tenk deg om før du liker, sender eller publiserer.
Det er mange voksne som bare kaller det mobbing hvis du blir plaget flere ganger. Uansett hva noen kaller det, har du rett til å ha det bra. For alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.
Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen, og alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.
Skolene må også informere om elevenes rett til et godt fysisk skolemiljø. Hvis en voksen vet om, eller tror at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig si ifra til rektor undersøke det som har skjedd.
Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.
Hvis en elev blir krenket av en ansatt på skolen, har alle som jobber på skolen et ansvar for at krenkelser som mobbing ikke skal skje. Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre. 
Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til fylkesmannen. Først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen, og det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor. Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå. Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med fylkesmannen. Du må ta kontakt med fylkesmannen i det fylket du bor. Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev.
Hvis fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen skal sette en frist for når tiltakene skal gjennomføres og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp.
  • Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.
  • All pupils have the right to a safe and enjoyable school environment that promotes health, wellbeing and learning. This applies to the physical environment and the psychosocial environment.
  • Alle Arday walba wuxu xaq u leyahahy in iskuulka lagu daryeelo xag caafimad, kalsoni iyo waxbarasho, dhaqdhaqaaq iyo cafimad maskixiyan ah. 
  • كل الطالب لهم الحق في بيئة مدرسية آمنة وسليمة والتي تعزز الصحة والشعور بالراحة والتعلم، وينطبق هذا األمر على البيئة المدرسية المادية الملموسة وكذلك على البيئة النفسية االجتماعية.
  • قوتابیان مافی خۆیانە کە ژینگەیەکی سەالمەت و باشیان هەبێت کە بتوانێت تەندروستی و خۆشگوزەرانی و فێربوونی زانستیان بۆ مسۆگەر بکات. ئەوەش هەموو ژینگەی قوتابخانە دەگرێتەوە بە الیەنی ماددی و دەروونییەوە.
  • Tüm öğrenciler, sağlık, huzur ve öğrenmeyi teşvik eden güvenli ve iyi bir okul ortamına sahip olma hakkına sahiptir. Bu hem fiziksel okul ortamı hem de psikososyal okul ortamı için geçerlidir.