Saksvik skole

Nok er nok - barna på Saksvik fortjener bedre, mener vi i Malvik Høyre.

Saksvik skole er idag fordelt på fem bygg, noe som er en utfordring i seg selv.
Hovedbygget er fra 1974, og i tillegg er det i omlag 15 år blitt benyttet brakker for å løse sitasjonen ved skolen. Dette er brakker som skulle være midlertidig.
Skolen opplever akustikkproblemer, og har 
stadig avvik som må lukkes. Skolen mangler spesialrom til naturfag og kunst og håndverk. 
Elever på 7. trinn er derfor på Vikhammer skole på torsdager, for å låne rom og gjennomføre undervisning der.
Gymsalen på Saksvik er alt for liten, så 5.- 7.trinn må benytte Malvikhallen og fylkeshallen til dette formålet. Ballbingen er nettopp tatt bort, og uteområdet trenger også en oppgradering.

Malvik Høyre mener det er på høy tid å gjøre noe med skolen på Saksvik og foreslo derfor at prosjektering av ny skole starter alt i 2019, og at bygging skulle innarbeides i økonomiplanen for 2020 og 2021.

Dette ønsket dessverre ikke det politiske flertallet og deres venner, og forslaget ble nedstemt.