Sceneelement Ytre Malvik Samfunnshus

Ytre Malvik samfunnshus er nå ferdig rehabilitert, og kulturlivet virker å være godt fornøyd med fast lyd og lys, moderniserte garderober og tribune.

Brukerne av Ytre Malvik samfunnshus har ytret at sceneelementene gjerne skulle vært byttet ut, og Malvik Høyre lytter til innbyggerne.

Malvik Høyre mener det rike kulturlivet, og ikke minst Ytre Malvik samfunnshus fortjener dette. Vi foreslår derfor at det avsettes kr. 150 000 fra fjorårets overskudd i kommunen til å gå til innkjøp av nettopp nye sceneelement til Ytre Malvik Samfunnshus. Midlene skal disponeres av kulturrådet, i samråd med virksomhetsleder for kultur.