Serviceverter ved sykehjem og helsetun

Vår gruppeleder Eva Lundemo ønsker serviceverter ved våre helsetun og sykehjem i en interpellasjon.

Ordfører

Vi må aldri glemme at sykehjemmet eller helsetunet, faktisk er hjemmet til beboerne. 

Jeg, helt sikkert på linje med resten av kommunestyret, er opptatt av at Malvik kommune skal være en trygg og god kommune, både å bli syk og gammel i.

Jeg ønsker derfor å innføre serviceverter også her i flotte Malvik, slik det er gjort i Arbeiderpartistyrte Trondheim. 

Prosessen i Trondheim kjenner jeg godt til.  Min mor er med i gruppen pårørende, da via brukerråd, som står blant annet bak dette forslaget. Jeg kan nevne Brundalen Helse og velferdssenter, som et godt eksempel på innføring av nettopp slike serviceverter.

Serviceverten skal ved sitt gode humør og serviceinnstilling, ha et ønske om å bidra til det «lille ekstra» for våre pleietrengende. Deres pårørende skal også føle seg godt ivaretatt. 

Vedkommende skal lage det ekstra, dekke fine bord, lage frokost, lunsj, kommunisere og ikke minst spise sammen med beboerne. De skal bake, skape gode lukter og lage en god atmosfære. Rett og slett lage kos.

En slik servicevert skal sørge for at beboerne får servert innbydende måltider bestående av et variert og næringsrikt kosthold innenfor fastlagte rammer. Hvem får vel ikke bedre appetitt av at det lukter god mat?

Det er svært viktig at de som ansettes liker å stelle, og likeså liker å gjøre det hyggelig rundt seg. 

De må rett og slett like å være sammen med de av oss som behøver ekstra pleie. 

Servicevertene skal ha en tydelig arbeidsavtale, og de skal gå i turnus som inkluderer ettermiddag, helg og høytider.

Det er viktig at en servicevert ikke skal inngå i den daglige pleien, noe som skal synliggjøres ved at vedkommende skal ha egen farge på klær. 

Vedkommende kan også bistå med andre oppgaver som er viktige for å opprettholde en god orden og flyt i hverdagen på et sykehjem eller helsetun. Dette tror jeg vil medføre at pleierne får mer tid sammen med pasientene. 

For meg er det viktig å gi alle ansatte et eierskap til jobben sin og ved et godt samarbeid og lederskap, har jeg stor tro på at rollen som servicevert vil kunne bli et kjærkomment tilskudd ved våre sykehjem/ helsetun.

Da virksomheten allerede har stramme økonomiske rammer, vil det være feil av meg å be kommunestyret vedta innføringen av dette nå.

Dette ville naturlig vært en budsjettsak, men siden jeg dessverre ikke kunne delta ved budsjettbehandlingen, håper jeg å kunne få et samlet kommunestyre med på at rådmannen skal komme tilbake til kommunestyret med dette før revidering av budsjett. 

Da med en redegjørelse på hvordan dette kan la seg gjøre, hvilke fordeler og evt ulemper rådmannen kan se ved innføring av Serviceverter, og kostnaden ved dette.

Jeg foreslår derfor følgende til vedtak:

Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret, da innen revidering av budsjett for 2020,  med en redegjørelse på hvordan Malvik kommune på best mulig måte kan innføre servicevert/-verter i Malvik.

Rådmannen skal vektlegge at stillingen/-stillingene ikke skal inngå i den daglige pleien. Vedkommende skal lage det ekstra, dekke fine bord, lage frokost, lunsj, kommunisere og ikke minst spise sammen med beboerne. De skal bake, skape gode lukter og lage en god atmosfære. 

Videre skal rådmannen ha fokus på at serviceverten/-vertene skal ha en tydelig arbeidsavtale og de skal gå i turnus som inkluderer ettermiddag, helg og høytider.

Rådmannen skal redegjøre for hvilke fordeler og eventuelle ulemper rådmannen kan se ved innføring av serviceverter, og kostnaden ved dette.

 

Eva Lundemo
Malvik Høyre

05.01.2020