Setter fokus på Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Gruppeleder i Malvik Høyre, Eva Lundemo Fosmo, har skrevet en interpellasjon om Brukerstyrt personlig assistent (BPA). Denne skal behandles mandag den 27. april, og hun håper et samlet kommunestyre støtter forslaget om å ta en gjennomgang av praksisen rundt tildeling av nettopp BPA i Malvik kommune.

BPA (Brukerstyrt personlig assistent) er en alternativ leveranseform av ordinære helse- og omsorgstjenester til personer med langvarig og omfattende assistansebehov.

Med virkning fra 1. januar 2015, gav pasient- og brukerrettighetsloven enkelte grupper krav på å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Uavhengig av om brukere omfattes av rettigheten eller ikke, skal kommunen ha et tilbud om at tjenestene skal kunne organiseres som brukerstyrt personlig assistanse.

BPA-leveransen skal gi friheten til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Man skal i størst mulig grad være rustet til å kunne ivareta plikter, interesser, behov og ønsker, på lik linje med sine medmennesker.

BPA-ordningen må sees på som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.

BPA-leverandør er offentlige og private aktører, og oppdragsgiver er kommunen.

Det er kommunen som behandler, vedtar eller avslår søknader om assistanse fra enkeltpersoner. Den private BPA-leverandøren har fått tjenestekonsesjon av kommunen.

Selv om dette dette ble lovfestet i 2016, så har utbredelsen av BPA variert mye fra kommunene til kommune, og jeg ønsker derfor en gjennomgang av Malvik kommune sin praksis rundt tildeling av nettopp BPA.

Dette for å sørge for at brukere av BPA i kommunen opplever at dette er en ordning som gir de samme muligheter til å være deltakende i samfunnet likt med andre, at det også her er fokus på likestilling, slik ordningen er ment til å være.

Dette er, i alle fall i mine øyne, en viktig del av likestillingsdebatten.

Jeg har derfor følgende forslag til vedtak:

Rådmannen skal i løpet av 2020 gi Hovedutvalg for helse og velferd, og kommunestyret, en gjennomgang av kommunens praksis rundt tildeling av brukerstyrt personlig assistent.