Skateparken i Hommelvik

Skateparken i Hommelvik har blitt en yndet område for både store og små og brukes hyppig året rundt, så lenge det ikke er is og snø på rampene.

De frivillige som driver parken gjør en strålende jobb med små midler. Malvik Kommune er eier av området, og via skilting for parken er kommunen tydelig også på at kommunen er ansvarlig for området. 

Materialbruken på parken er preget av få midler, og parken er preget av tidens tann. Dette skaper problemer med sikkerheten til brukerne, noe som har resultert til skader.

Blant annet har vi blitt fortalt om ei jente som falt på en av rampene, og endt opp med en finnerbit på omlag 10 cm i benet. Noe som medførte både narkose for å få fjernet denne, samt påfølgende antibiotikakur. 

Alle ramper ved parken har i dag fliser som stikker ut i fra plater, skruer som står opp fra plater, hull eller begynnende hull på plater, metalloverganger mellom plater og asfalt som kan medføre bråstopp. Samtidig er det en lav hjelmbruk ved parken. 

Malvik Høyre foreslår derfor at Malvik Kommune stenger skateparken med umiddelbar virkning, dette for å hindre flere skader. I tillegg bruke noe av fjorårets overskudd i kommunen til et tilskudd på kroner 500.000,- for å sette parken i stand for en rask reåpning. For oss i Malvik Høyre er det viktig at kommunen setter i gang en dialog med frivillige ved Hommelvik Skatepark, dette for å finne en ønsket løsning innenfor tildelte ramme.