Skolen er en bærebjelke i velferdssamfunnet

Leserinnlegg Bladet 24.08.2017

Ja, skolen er en bærebjelke i velferdssamfunnet vårt og for Høyre er det viktig å gi barna trygge rammer og nødvendige ferdigheter til å realisere sine evner, drømmer og ambisjoner. 

Vårt mål er at elevene skal lære mer på skolen. Vi vil ha en skole som utvikler barnas talenter og sikrer dem et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. 

Barn starter på skolen med stor iver og lærelyst, og det er derfor viktig å skape en skole som tar vare på denne lærelysten og ser den enkeltes behov og muligheter. I dag er det dessverre mange elever som ikke får store nok utfordringer eller lærer det de skal i løpet av grunnskolen. Vi i Høyre vil jobbe for å ha enda mer tilpasset opplæring, tidlig innsats og satse på det som er viktigst i skolen; lesing, skriving og regning.

En god lærer er avgjørende for elevenes læring. Uten motiverte, faglig sterke og kvalifiserte lærere kan vi ikke få realisert de ambisjonene vi har for skolen. Høyre styrker derfor lærerutdanningen, og har satt i gang tidenes løft innenfor etter- og videreutdanning. På denne måten sørge vi for å utdanne kompetente lærere, samtidig som de gode lærerne blir enda bedre.

Det er viktig at både foreldre og elevene får god informasjon om skolen. Høyre vil videreføre de nasjonale prøvene som et viktig verktøy, for både lærere og skoleeiere slik at undervisningen kan gjøres enda bedre.

Kompetanse i realfag er en viktig drivkraft i forskning og nyskapning, og er avgjørende for landets konkurransekraft. Internasjonale undersøkelser viser at vi i Norge dessverre har et realfagsproblem. Det trengs fremdeles et krafttak for å stimulere interessen for realfagene. Derfor er det veldig positivt at regjeringen alt høsten 2015 la frem en realfagsstrategi. En strategi som bidra både til at elevene blir bedre i realfag og til at flere elever presterer på de høyeste nivåene.

Vi er heldige som bor i et land som styres av et parti som prioriterer skolen som en bærebjelke i velferdssamfunnet vårt, og som viser både gjennomføringskraft og – vilje.

Valget er ditt den 11. september!