Sommeråpne barnehager

Malvik Høyre har programfestet at vi vil jobbe for å legge til rette for tilpassede åpningstider i enkelte barnehager og at at Malvik kommune skal være en profesjonell og aktiv barnehageeier. 


Den 28. november 2016 vedtok kommunestyret at rådmannen skulle se på behovet og muligheten til å holde en eller flere barnehager åpne i ferien. 
Rådmannen skulle også komme tilbake til kommunestyret med hvilke økonomiske konsekvenser dette kunne få og rådmannen skulle involverer både tillitsvalgte, SU og foreldreutvalg i dettte arbeidet.

Da ordlyden i vedtaket var at dette skulle legger den fram for kommunestyret så tidlig som mulig vår 2017, har vi i Malvik Høyre nå etterspurt oppfølging av dette vedtaket fra november 2016.

Vigdis M. P. Marthinsen vil følge opp dette i det politiske utvalget for oppvekst og kultur, og vår gruppeleder, Eva Lundemo vil følge det opp i formannskap og i kommunestyret.

Vi i Malvik Høyre ønsker å tilrettelegge for at folk vil flytte og bli boende i vår fantastiske kommune, og da er det viktig at de politiske vedtakene som fattes, blir fulgt godt opp.

Her er ordlyden i vedtaket:

"Kommunestyret ber rådmannen se på behovet for og muligheten til å holde en eller flere barnehager i kommunen åpne i ferien, samt hvilke konsekvenser det får hvis det skal løses innenfor rammene som er på området. Kommunestyret ber om at rådmannen prioriterer denne saken, og legger den fram så tidlig som mulig vår 2017. Kommunestyret forutsetter at rådmannen involverer tillitsvalgte, SU og foreldreutvalg i sitt arbeid."