Sommeråpne barnehager

Malvik Høyre har programfestet at vi vil jobbe for å legge til rette for tilpassede åpningstider i enkelte barnehager, og at at Malvik kommune skal være en profesjonell og aktiv barnehageeier. 


Vi mener kommunene skal ha et barnehagetilbud gjennom hele sommeren. Dette kan være et samarbeid på tvers av barnehagene.

De foreldrene som har behov for barnehageplass den perioden eget barns barnehage er stengt, får tilbud om "sommerplass" i en annen barnehage.

Løsningen kan organiseres slik at en eller flere av personalet fra barnets egen barnehage, jobber i den sommeråpne barnehagen den perioden barnet er der. Dette er viktig for at foreldre og barn skal føle trygghet.

På bakgrunn av dette, foreslo vi i kommunestyret den 18. desember at rådmannen skulle starte et arbeid der de kommunale barnehagene tilrettelegger i størst mulig grad for fleksible åpningstider, i samsvar med brukernes/foreldrenes behov i de ulike barnehagene.

Vi mener det er viktig å gi et tilfredsstillende tilbud, og ønsket at kommunen skulle innføre en ordning der en kommunal barnehage holder åpent i sommerferien.

Det politiske flertallet var ikke enig i dette, og det blir dessverre fremdeles sommerstengte barenhager i Malvik kommune.