Stortingsrepresentantene svarer ordføreren

I dagens MalvikBlad svarer stortingsrepresentantene Torhild Aarbergsbotten og Frank Jenssen på kritikken ordføreren gav etter at de lyttet til innbyggere i kommunen.

Lytte til innbyggerne i kommunereformen

Vi ser at ordføreren i Malvik (31.8) mener vi opptrer 'umusikalsk' etter å ha besøkt Malvik og lyttet til aksjonsgruppen som ønsker folkeavstemning om kommunereformen. Dette ønsket er blankt avvist av ordføreren og flertallet i kommunestyret. Vi for vår del har ikke ivret for bruk av folkeavstemninger, men registrerer at dette åpenbart er et sterkt ønske fra mange innbyggere i Malvik. Samtidig er det et betydelig antall av kommunens innbyggere som i innbyggerundersøkelser er positivt innstilt til en eller annen form for kommunesammenslåing.
Det er kommunestyret som selv bestemmer hvordan man involverer innbyggerne i spørsmålet om kommunesammenslåing, og vi mener kommunene gjør klokt i å ta innbyggernes engasjement på alvor. Vi er innvalgt for hele Sør-Trøndelag, og som folkevalgte er vi ombudspersoner for alle innbyggerne. Derfor forbeholder vi oss retten til å møte de vi ønsker, lytte til hva de har å si og i tillegg si vår mening om deres sak - også når Malvikordføreren skulle være uenig. I spørsmålet om folkelig engasjement i Malvik for å la innbyggerne si sin mening om en eventuell kommunesammenslåing, er vår vurdering at Malvik kommune godt kunne vært mer imøtekommende.

Frank Jenssen og Torhild Aarbergsbotten, stortingsrepresentanter Høyre.