Sveberg fotballbane

Malvik Kommune har blitt en stor fotballkommune. Begge klubber, både Hommelvik og Malvik, har blitt godt kjent i Trøndelag krets.

Hommelvik Fotball har også utmerket seg med Fair Play prisen 2017 i Trøndelag. I Hommelvik har en videre utvikling for å nå enda mer Fair Play noen begrensninger med tanke på treningsfasiliteter.

Øya Mersalg stadion er for det meste opptatt hver kveld i sesongen. Sveberg 7’er bane er derfor et kjærkomment anlegg som er med å understøtte fortballiveren som eksisterer i Hommelvik.

En av de store utfordringene ved Sveberg bane er plassering, hvor det er en bratt skråning ned mot vei på en av langsidene. Dette medfører til at både fotballer forsvinner, det oppstår trafikkarlige situasjoner hvor det skal hentes baller eller baller treffer biler.

Dette kan løses enkelt ved å etablere et nett som er tilsvarende bak mål på Mersalg stadion i dag. Malvik Høyre foreslår derfor å avsettes kroner 50.000,- av fjordårets overskudd til å etablere nett på langside på Sveberg fotballbane. Vi ønsker også at rådmannen går i dialog med Hommelvik fotball, for å se på mulighetene til å etablere et slikt nett med egeninnsats fra Hommelvik fotball. Dette for å holde kostnader nede og innenfor rammen.