Trønderske ungdommer har skjønt hva Norge trenger

Førsteinntaket til videregående opplæring er nå klart, og i år velger faktisk flere yrkesfaglig utdanning enn studiespesialiserende her i Trøndelag.

Det er mye vi ikke vet om fremtiden, men vi vet at Norge trenger dyktige fagarbeidere i årene fremover. Skal vi løse viktige samfunnsoppgaver og sikre verdiskapingen også i fremtiden, må faktisk flere velge og fullføre en utdanning innen yrkesfag.

Derfor er jeg glad for at flere unge ønsker å starte på en yrkesfaglig utdanning til høsten. Hele 54% som har fått tilbud om studieplass på VG1 her i Trøndelag, har fått yrkesfag og de resterende 46% har kommet inn på studiespesialiserende.

Tidligere kunne det muligens oppleves som om man lukket noen dører hvis man valgte yrkesfaglig utdanning. Nå er det snarere tvert imot. Du kan gå rett ut i arbeid hvor behovet for kvalifisert arbeidskraft er stort, du kan bygge ut utdanningen din senere, og dersom du har lyst til å starte egen bedrift, har du store muligheter for det. Dyktige fagarbeidere er avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn.

For næringslivet er dette veldig gode nyheter. Næringslivet melder om stort behov for kvalifisert arbeidskraft, som gir ungdommene gode sjanser for å gå rett ut i arbeid etter endt lære. Det ligger store muligheter i en yrkesfaglig utdanning. 

Det innføres en ny struktur på yrkesfag fra høsten 2020. Det blir den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006. Den nye yrkesfagutdanning skal gi elevene den kompetansen som norsk næringsliv trenger. Det vil også styrke elevenes kompetanse før læretiden, og øke muligheten deres til å få læreplasser og jobb etter fullført fagbrev. 

Veien til gode fagarbeidere går gjennom gode yrkesfagtilbud som forbereder elevene og lærlingene på arbeidslivet. Derfor må opplæringen henge bedre sammen med det yrket elevene utdanner seg til. Det er viktig å yrkesrette undervisningen i fellesfagene, slik at elevene får en mer relevant utdanning.

Det skal nå stilles krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser, lærlingtilskuddet har økt med hele 21.000 kroner per kontrakt. Det er innført en merkeordning for lærebedrifter. Ordningen skal informere om hvilke bedrifter som har lærlinger, og gjøre det enklere for forbrukere å velge slike bedrifter. Staten har i flere år tatt inn for få lærlinger. Vi har lagt en strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter. I tillegg har vi strammet inn kravet om at bedrifter må ha lærlinger for å vinne offentlige anbud. I tillegg er rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov har økt.

I følge SSB vil vi mangle 90 000 fagarbeidere i 2035. Det vil være avgjørende å lykkes med dette yrkesfagløftet. Jeg mener de endringer som blir gjort vil være et viktig bidrag til dette arbeidet, og jeg er glad for at trønderske ungdommer har skjønt hva Norge trenger.