Utfordrende for barn med nedsatt mobilitet

Anders Frost Nordhaug, kommunestyrerepresentant for Malvik Høyre har stilt spørsmål til ordføreren vedrørende alle barns tilgang til kulturskolen i Malvik kommune sine lokaler.

Sammen med mange av innbyggerne i Ytre Malvik, er også jeg meget fornøyd med at renovering av Ytre Malvik Samfunnshus er i gang. Planene ser veldig bra ut, og de ulike brukernes behov er hensyntatt på en god måte. Det er mange spente brukere som ser frem til høsten, når renoveringen etter gjeldende tidsplan skal være ferdig.

Det jeg imidlertid ser er at barn med permanent eller tidsbegrenset nedsatt mobilitet fortsatt ikke vil kunne få adgang til kulturskolens lokaler i 3 og 4 etasje, uten at noen fysisk bærer de opp. Brekker et barn et bein, eller blir gipset av andre grunner, vil de ikke kunne få gjennomført kulturskoletime i kulturskolens lokaler uten å bli bært opp, eller at hele timen flyttes til et annet lokale.

I forbindelse med at jeg ofte er på YMS, har jeg blitt gjort oppmerksom på foreldre som i dag er bekymret for at deres barn, som har fått gipset en fot i 3 måneder fremover, ikke kan gjennomføre kulturskoletime, da det blir for tungt å bære barnet opp trappene. Denne konkrete saken ble til slutt løst ved at timen ble flyttet til Vikhammer barneskole sine lokaler. Men det er en konkret sak, som fikk en akseptabel løsning, men det er sikkert ikke første og heller ikke siste gang vi får barn som er eller kommer i en slik situasjon.

Når man er i gang med modernisering av Ytre Malvik Samfunnshus er tilgang til kulturskolens lokaler for alle barn, betimelig å finne en god løsning på.

Jeg har forespurt driftsleder i avdeling for Bygg og Eiendom om saken og fått bekreftet at de er klar over dette problemet, og at det var hensyntatt i de første planene, men det falt bort etter hvert. Muligens for å komme innenfor en akseptabel økonomisk ramme. I tillegg til kulturskolen gjelder det også tilgang til bassenget, skriver Anders Frost Nordhaug i et brev til ordføreren og stiller avslutningsvis følgende spørsmål, han regner blir besvart under kommunestyremøtet den 27. april 2017:

"Vil ordføreren bidra til og ta initiativ til å finne en løsning slik at de barna som har permanent eller midlertidig nedsatt mobilitet også får tilgang til kulturskolens lokaler?"