Vet ikke Arbeiderpartiet bedre, eller forsøker de bevisst å villede velgerne?

I Bladet den 14. august uttalte stortingsrepresentant Arild Grande, fra AP at dagens Høyre og FrP-regjering har kuttet 7.000 barnehageplasser. 

Dette er ikke riktig, og måtte selvfølgelig svares ut, og gruppeleder Eva Lundemo gjorde dette sammen med 3. kandidat Stortinget, Guro Angell Gimse.

Vet ikke Arbeiderpartiet bedre, eller forsøker de bevisst å villede velgerne?

Arild Grande fra Arbeiderpartiet, sier til Bladet den 14. august at dagens regjering har kuttet 7000 barnehageplasser. 

Enten vet de ikke bedre, eller så forsøker de bevisst å villede velgerne. 

Det som er riktig er at Arbeiderpartiet i sitt siste budsjett før de tapte valget, la inn et beløp i sitt budsjett og disse pengene skulle gå til to barnehageopptak i året.

Høyre kuttet først denne bevilgningen, med begrunnelse i at økningen som den gang ble gjort i kontantstøtten ville føre til mindre behov for to opptak i året. Pengene kuttet ut fra denne forespeilingen, ble siden tilbakeført ettersom det ikke ble en tilsvarende økning i foreldre som valgte kontantstøtte. 

Dagens regjering har siden 2013, tredoblet rammene for å fremme kvalitet i barnehagen. Det er innførte moderasjonsordning, slik at foreldre med lav inntekt betaler mindre for barnehageplassen. Dette er en god og sosial familiepolitikk som treffer dem som trenger det mest og bidrar til at flere går i barnehage. 

I tillegg har andelen ansatte i grunnbemanningen med barnehagelærerutdanning og andelen med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget økt. 

I 2016 var hele 97 prosent av alle barn i alderen 3-5 år som hadde plass i barnehage – ja, da lurer vi – vet ikke Arbeiderpartiet bedre, eller forsøker de å villede velgerne?

I neste periode er tidlig innsats det store løftet Høyre vil gjennomføre, her kommer barnehagen og med. Vi vil utdanne flere barnehagepedagoger og vi vil styrke overgangen mellom skole og barnehage for å gi flere en god start på skolegangen.