Vi må skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden

Leserinnlegg fra Eva Lundemo, kommunepolitiker i Malvik og listekandidat for Sør-Trøndelag Høyre.

For oss i Høyre er det viktig å skape pasientenes helsetjeneste. Dessverre venter fremdeles mange pasienter for lenge på helt nødvendig helsehjelp. Når du er syk kan det å vente lenge på behandling være en stor påkjenning. Dagens regjering har heldigvis redusert ventetiden med godt over to uker, og faktisk en hel måned for de som venter på rusbehandling. Høyre vil at ventetidene skal ytterligere ned de neste fire årene, og hvor stor lommebok du har, skal ikke avgjøre hvor fort du får hjelp. 

Høyre vil fortsette å styrke muligheten til å velge helsetjenestetilbyder selv. Mange gode private tilbud er forbeholdt dem med god råd. Det er usosialt og urettferdig. Derfor vil Høyre utvide fritt behandlingsvalg gjennom å godkjenne flere behandlingsinstitusjoner og behandlinger, slik at flere kan nyte godt av ordningen.

Vi trenger mer kunnskap, og de som har de beste perspektivene på hvordan det er å være pasient og pårørende er pasienter og pårørende selv. For, uten å involvere pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner vil vi ikke lykkes med å skape pasientens helsetjeneste. Derfor vil vi styrke disse økonomisk, slik at de får bedre mulighet til å delta i utviklingen av helsetjenesten på alle områder, at de kan utdanne flere likepersoner og ansette flere erfaringskonsulenter i helsetjenesten.

Pakkeforløpet for kreftpasienter som dagens regjering har innført, er blitt applaudert og tatt godt imot. Tidligere måtte man ofte forholde seg til mange ulike personer blant helsepersonellet og gjenta sykdomshistorien sin gang på gang.

Pakkeforløpet har fjernet usikkerhet og latt kreftpasientene konsentrere seg om å bli frisk, ikke gruble om de får riktig behandling. Høyre vil nå innføre en ny type pakkeforløp; «Pakkeforløp hjem.» Pakkeforløp hjem skal være et koordinert oppfølgingstilbud hvor vi ser hele mennesket i deres individuelle livssituasjon etter endt sykehusbehandling.

Høyre vet at selv om behandling er gitt, betyr ikke det at behandlingen er over. Det betyr ikke at alt er som før. I første omgang tilbys dette til kreftpasienter og deres pårørende. Nettopp fordi vi skal se hele mennesket i pasientens helsetjeneste, må vi ikke miste dem av syne etter at de har forlatt sykehusene. 

Høyre vil fortsette å prioritere rus og psykisk helse, og vil også innføre flere pakkeforløp på dette området. Alt for lenge ble pasienter i rus- og psykiatribehandling nedprioritert. Høyre vil de neste årene bruke nesten en halv milliard mer i året, gjennomføre opptrappingsplanen på rusfeltet og legge frem en økonomisk forpliktende plan for barn og unges psykiske helse.

Alle ser at innføring av pakkeforløp hjelper, og Høyre vil derfor i de neste fire årene innføre helt nye pakkeforløp for både utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser.

Blir du alvorlig syk i dag, finnes det mange uante muligheter, og tempoet i utviklingen gjør at det er vanskelig for leger å holde seg oppdatert, for å ikke snakke om pasienter og pårørende. Derfor vil Høyre gi pasienter med livsforkortende sykdom en ny vurdering av sine behandlingsmuligheter og styrke deres muligheter for å delta i utprøvende behandling.

Vi er derfor heldige, som bor i et land som styres av et parti som prioriterer pasientenes helsetjeneste og som viser både gjennomføringskraft og – vilje.

Valget er ditt den 11. september!