Vi må være åpne for endringer

For oss i Malvik Høyre er det viktig at Malvik kommune skal være en god kommune å bo og jobbe i. Vi ønsker å tilrettelegge for at folk både vil flytte hit og bli boende i vår fantastiske kommune. 
Vår jobb som politikere er blant annet å støtte opp under privat virksomhet, dette for å bidra til at det skapes mest mulig reell verdiskapning. Vi vil ha vekst i lokalsamfunnet vårt, og mener at vi da må være åpne for endringer.

På bakgrunn av dette, er det enkelt for oss i Malvik Høyre å si ja til planene som er utarbeidet for Hommelvik Panorama. For vi mener man trenger både næring og innbyggere for å kunne utvikle lokalsamfunnet vårt.

Utbygger har her gjort en god, og ikke minst grundig jobb med dette prosjektet. At tillatt byggehøyde nå er foreslått økt fra 14 til 18,5 meter kan høres mye ut, men når man ser på planene mener vi dette er en meget god løsning.

En del av økningen i byggehøyde skyldes nettopp tilrettelegging for næring. Det er logisk at en butikk krever større romhøyde og mer plasskrevende tekniske installasjoner.
Legger man kotehøyder til grunn, viser beregninger at Hommelvik Panorama ikke vil stenge for utsikt, hverken til sjø eller småbåthavn.
Når vi i tillegg ser at de to øverste etasjer blir trukket inn for å bidra til at prosjektet ikke fremstår så ruvende i terrenget, syntes vi dette totalt er en god løsning.

Vi i Malvik Høyre mener det nye bygget med sitt butikklokale for dagligvare på 900 m2, 450 m2 til andre småbutikker, et felles publikumsareal på omlag 150 m2, en parkeringskjeller og hele 62 nye leiligheter med en høy livs- og bokvalitet, med gode sol- og utsiktsforhold for alle beboere, vil bli et flott tilskudd til kommunen vår og ønsker derfor Hommelvik Panorama hjertelig velkommen til kommunesenteret vårt.

Eva Lundemo, gruppeleder - Malvik Høyre
Anders Frost, utvalgsmedlem i Areal og samfunnsplanlegging - Malvik Høyre