Vi støtter private barnehager

Vigdis M.P. Marthinsen fra Høyre, er klar og tydelig på at kommunen kan spare store beløp ved at en privat aktør får bygge og drifte den nye barnehagen på Vikhammer.

Malvik Høyre ønsker både bredde og mangfold i barnehagetilbudet i kommunen. 

Vigdis M.P. Marthinsen, fra Høyre var også under kommunestyremøtet den 18. desember 2017, klar og tydelig på at det er en offentlig oppgave å legge til rette for et tilstrekkelig tilbud av barnehager, samt å føre tilsyn slik at god kvalitet og trygghet ivaretas.

Malvik Høyre vil alltid jobbe for en likebehandling av offentlige og private barnehager, og ser det ikke nødvendigvis som en offentlig oppgave å drifte barnehagene. 

Det viktige er at barnehagene driftes med god grunnbemanning og stabil bemanningssituasjon som sikrer god kvalitet for brukerne av barnehagene. 

Uten private barnehager ville vi ikke hatt full barnehagedekning, og brukerundersøkelsene viser at foreldrene er svært fornøyde med tilbudet. I tillegg gir de et mangfold i tilbudet.

Malvik Høyre mener, basert på en snittrente på 2,6%, at det i løpet av 40 år vil koste kommunen 30-40 millioner mindre å la private bygge barnehage, i motsetning til at kommunen selv bygger den nye barnehagen på Vikhammer.

Med bakgrunn i dette, foreslo vi at den nye barnehagen på Vikhammer skulle bygges og driftes av en privat aktør. Dette ønsket dessverre ikke det politiske flertallet og forslaget ble nedstemt.