Vi trenger motiverte lærere som skaper morgendagens helter

Leserinnlegg fra Nestleder i Malvik unge Høyre, Julianne Moen Foss 

Det er veldig mye bra i norsk skole. Likevel går 1 av 5 ut av skolen uten å lese og skrive skikkelig, og nesten hver fjerde 15- åring ligger på et kritisk lavt nivå i matematikk ifølge PISA- undersøkelse.

En lærer har mange viktige oppgaver, men uansett hva en enkelt mener så skal det resultere i at elevene lærer. Det virkemidlet som er best dokumentert bevist på elevenes læring, er topp kvalifiserte og motiverte lærere. Derfor er etter- og videreutdanning så viktig!

«Ingen pedagog er så flink at den kan lære bort noe den selv ikke kan». Det hjelper ikke å ha mange lærere hvis de ikke kan det de skal lære bort, dette kan gå utover de som sliter med å lære. Yrket til lærere handler om å spre kunnskap og kompetanse, og å lære folk å lære. Skulle det ikke mangle at det er et krav at de skal få faglig påfyll og mer kunnskap? Nemlig derfor er det så viktig at alle lærere er motivert til å lære mer de også.

Vi går fremover hvor det kommer nye, viktige kompetansemål og det er viktig at de får påfyll slik at de kan videreføre kunnskap til oss elever. Det er ikke bare vi elever som må lære nye ting, det må lærere og hvis de skal formidle. Noe som gjør meg litt bekymret at det er så mye negativ respons angående dette av mange lærere selv, når dette egentlig er noe veldig positivt! I følge en rapport fra statisk sentralbyrå i 2014 har rundt 20 prosent av matematikklærere ingen studiepoeng i faget. Tenk om dette hadde vært i legeyrket, tenk om 20 prosent av legene på legekontoret ditt har for tynn kunnskap, og klarer ikke finne ut alle sykdommer og hjelpe nok som en følge av dette. Det sier seg selv er feil! På lik linje med lærere, fordi læreryrket og legeyrket har flere like hovedmål, nemlig å gi kunnskap, hjelpe og lære.

Det er faktisk viktigere med færre lærere i klasserommet som kan stoffet godt enn mange dårlige. Da må det stilles strengere krav! Det blir feil at lærere som har jobbet lenge i yrket, som i 30- 40 år, ikke skal fylle på og oppfriske kunnskapene, for mye har skjedd siden de tok utdanningen. På lik linje som at nyutdannede skal få grundig kunnskap. Et viktig skoleløft innført av Høyre og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er at innen 2020 skal det etter- og videreutdannes over 25 000 lærere, og en fem- årig masterutdanning i yrket.

Jeg vil ha et Norge på sitt beste, og i et Norge på sitt beste er det hvor stadig flere lærere får faglig påfyll. Hvor vi elever lærer, og får kunnskap. For kunnskap det er muligheter for alle. Et Norge der det stilles krav, et Norge hvor vi har de beste lærerne eller heltene! Som hjelper, og er med å skape morgendagens helter og fremtiden, nemlig oss elever!