Årsmøte Malvik Høyre

Malvik Høyre ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte!

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere.
 3. Årsberetning.
 4. Rapporter fra kommunestyregruppen og Malvik Unge Høyre.
 5. Regnskapsrapport 1. januar til 31. oktober 2019. (Til orientering).
 6. Budsjett 2019. (Til orientering).
 7. Valg.
  • Styre Malvik Høyre
  • Utsendinger til Trøndelag Høyres årsmøte
  • Valgkomité
  • Revisorer
 1. Kontingent.
 2. Innkomne saker.

 Eventuelle saker må være styre i hende innen 7. november 2018.

 

Styret

Malvik Høyre