Årsmøte Trøndelag Høyre (forts.)


For valgte delegater fra Malvik Høyre.