Delegasjonsmøte på Teams

Møtet blir på Teams. Julianne sender ut Teams-innkallinger.