Fremtidens skole!

Malvik Unge Høyre og Malvik Høyre inviterer til åpent møte med Stortingsrepresentant Henrik Asheim og tema "Fremtidens skole".

Henrik Asheim har vært innvalgt på Stortinget fra Akershus siden 2013, og sitter i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.

Han er oppvokst på Jong i Bærum kommune. Han har studiekompetanse fra Valler videregående skole fra 2002, og har jobbet i skolefritidsordning, barneskole og som personalkonsulent i Adecco 2006–2008. Asheim studerer til bachelorgrad i retorikk, kommunikasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI fra 2012.

Henrik mener vi skylder skolebarna å gjøre alt vi kan for at de store forventningene de har, nettopp skal gå i oppfyllelse. Både han og Høyre vil ha en skole som gir muligheter for alle. Hvor barna kan få kjenne på den gode følelsen av mestring, hvor drømmer kan bli virkelighet, hvor alle skal ha noe å strekke seg etter.

I en tid der Norge skal møte omstillingen, er svaret å satse på kunnskap. Kunnskap er vår nye olje, kilden til det er oppvakte, kunnskapsrike barn og unge. Nettopp derfor setter Høyre seg også høye mål for fremtidens skole.

Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd. For å oppnå dette må vi videreutdanne minst 25 000 lærere innen 2020, og vi må støtte opp om læreren som fagperson.

Norge har svært mange gode lærere. De må likevel få mulighet til å utvikle sin kunnskap og sine evner og bli enda bedre. Høyre synes ikke det er godt nok når vi har en grunnskole der én av fem matematikklærere og én av syv norsklærere ikke har noen fordypning i faget de underviser i. Det er ikke lærernes, men politikernes ansvar å rydde opp i det. Vi må gi lærerne mulighet til å få den faglige fordypningen de ønsker og trenger.

Dessverre er det slik at mange elever ikke lærer nok på skolen i dag. Resultater fra den internasjonale undersøkelsen PISA viser at mellom 15 og 20 prosent av elevene går ut av grunnskolen med ekstremt svake lese- og regneferdigheter. Det er avgjørende at vi blir bedre i matematikk og naturfag dersom Norge også i fremtiden skal forbli et konkurransedyktig hightech-land.

Gjør vi ikke noe med disse fagområdene nå, sakker vi akterut internasjonalt. Dersom barna går ut av grunnskolen uten basisferdighetene de bør ha, er risikoen høy for at de faller fra eller ikke består videregående opplæring.

De det gjelder risikerer å havne i en ond sirkel, ettersom sjansen for at de også blir stående utenfor arbeidslivet øker.

For Høyre er det viktig at kommunene skal være den mest aktive skoleeieren og stille klare krav elevenes læringsresultater. Kommunene må gi gode tilbud til voksne som trenger opplæring i grunnleggende ferdigheter, og arbeide for flere lærlingplasser gjennom økt lærlingtilskudd, krav til lærlinger ved offentlige innkjøp og flere plasser i offentlige sektor.

Høyre vet, at skal du lære godt, må du også føle deg trygg. Derfor er det så viktig at vi jobber mot mobbing på alle plan. Vi trenger tydelige og synlige voksne som reagerer og stopper mobbing. Det er også avgjørende at barn og unge har andre voksenpersoner å gå til, og derfor styrker Høyre skolehelsetjenesten.

Både Malvik Unge Høyre og Malvik Høyre håper mange vil ta turen til ungdomshuset i Hommelvik tirsdag den 27. juni for å høre hvordan Høyre ser for seg fremtidens skole.