Konstituerende gruppemøte

Konstituering av den nye kommunestyregruppen for perioden 2019-2023.