Gruppemøte

Siste gruppemøte for den "gamle" kommunestyregruppen.