Gruppemøte

Onsdag 25/3-20, klokken 18:00, er det satt opp gruppemøte i Malvik Høyre. På bakgrunn av restriksjoner iht å fysisk møtes, vil gruppemøtet denne gangen foregå digitalt.

For å på best mulig måte få gjennomført dette, vil møtet altså bli avholdt digitalt.  Litt før klokken 18:00 på onsdag 25. mars blir det opprettet et videomøte på "Teams". "Teams" er løsningen Malvik kommune har valgt å bruke, og alle som har kommunal Ipad har fått dette installert. 

Av praktiske årsaker vil derfor gruppemøtet være forbeholdt følgende:

Eva, Fritz, Frank Arne, Anders, Julianne, Jørgen, Grete og Halvard.

Disse vil motta en egen e-post iht den praktiske gjennomføringen av møtet.

Sakspapirer finner dere her: 

http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=914&documentTypeId=MI&sourceDatabase=EPHORTE