Årsmøte i Malvik Høyre


Saksliste


  • Godkjenning av innkalling/dagsorden
  • Valg av ordstyrer / referent
  • Årsberetning
  • Rapporter: Kommunestyregruppen, Malvik Unge Høyre og Malvik Senior Høyre
  • Regnskap
  • Valg til styre i Malvik Høyre
  • Valg av utsendinger til Trøndelag Høyre`s årsmøte
  • Valg av ny valgkomite
  • Kontingent
  • Innkomne saker

 

Eventuelle saker til årsmøtet må være styret i hende innen 09.12.16

Etter årsmøtet vil det avholdes et åpent møte i regi av Malvik Høyre, og tema vil være jernbane gjennom Malvik kommune.

                                                                                                                 — Styret