La meg snakke!

Høyre ønsker alle innbyggerne med minoritetsbakgrunn, hjertelig velkommen til en uforpliktende samtale med tema minoritetsvelgere og demokrati. 

Høyre er opptatt av å snakke om politikk som opptar folks hverdag, nemlig skole, arbeid, velferd og valgfrihet.

Vi i Høyre ønsker å vite hva nettopp du med minoritetsbakgrunn er opptatt av. For skal vi som folkevalgte kunne snakke på vegne av en minoritet, må vi vite ha de med minoritetsbakgrunn mener. Derfor har vi kalt arrangementet nettopp "La meg snakke"!

Statistisk sentralbyrås valgundersøkelse «Innvandrere og stortingsvalget 2013» viser at Høyre vokste markant blant velgere med innvandrerbakgrunn fra både Afrika, Asia og Latin-Amerika. 

Demokrati innebærer at innbyggerne skal kunne påvirke de politiske beslutninger som angår dem selv, og innbyggerne med en minoritetsbakgrunn er nok lite synlige i maktrelasjoner i samfunnet generelt, og har kun oppnådd et begrenset antall formelle maktposisjoner.

Ut fra deltakelse- og maktperspektiver er det betimelig å spørre i hvilken grad de med minoritetsbakgrunn og deres organisasjoner har innflytelse på saker som direkte angår dem. Innflytelse kan oppnås både ved at innbyggere med minoritetsbakgrunn selv mobiliserer og stiller krav, og ved at myndighetene åpner opp for denne gruppens deltakelse og representasjon.

Dette ønsker vi i Malvik Høyre å sette fokus på, og inviterer derfor til en kveld med tema minoritetsbakgrunn og demokrati, og vi har kalt møtet «La meg snakke!».

Vi få besøk av Sør Trøndelag Høyre sin tredje kandidat til stortingsvalget, Guro Angell Gimse.

Guro driver kornproduksjon på gården Bortistu på Melhus, hun sitter i formannskapet i Melhus og i Fylkestinget. Hun er også leder av kvinneforum i Sør-Trøndelag Høyre og prosjektleder i Konfliktrådet.

Guro ble uteksaminert fra politiskolen i 1993 og de tre første årene etter utdannelsen var hun ansatt i Oslo politidistrikt. Hun var så lensmannsbetjent i Skaun i Sør-Trøndelag, hun ble instruktør i avhørsteknikk og i 2006 ble hun politioverbetjent og familievoldskoordinator i Sør-Trøndelag politidistrikt.

Hun har ledet prosjektet «Et spørsmål om ære?» Dette er et prosjekt om dialog- og nettverksarbeid i saker hvor alvorlige begrensninger i menneskers frihet hvor tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er underliggende tema.

Både for Guro og Høyre er det viktig å la nettopp alle velgergruppene få komme til ordet, og hun ønsker selvfølgelig å vite hva som opptar akkurat deg, uansett hvilken minoritetsbakgrunn du har.

Vi ønsker derfor alle innbyggerne med minoritetsbakgrunn hjertelig velkommen til en uforpliktende samtale om tema minoritetsvelgere og demokrati på biblioteket i Hommelvik, mandag 12. juni klokken 18:00.

Hjertelig velkommen!