Medlemsmøte

Vi har gleden av å invitere til medlemsmøte med tema vei i vår kommune!
Prosjektdirektør i Nye Veier AS Trøndelag, Johan Arnt Vatnan kommer til oss og orienterer om utbyggingen av E6 gjennom vår kommune.

Vi ønsker også å komme inn på temaet fylkeskommunale veier. Fylkesvei 950 er jo veien som benyttes når E6 er stengt, noe den ofte er. Og i forbindelse med utbyggingen av ny E6 vil denne bli enda mer belastet enn den er nå. Det er interessant for oss som bor her å få et innblikk i hvordan fylkeskommunen har tenkt rundt dette. Stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten vil komme nærmere inn på dette temaet på møtet.

Dette er et møte for våre medlemmer, men det er selvsagt anledning til å melde seg inn når du kommer. Det blir servert kaffe med tilbehør.

Velkommen!