Medlemsmøte for evaluering av valgkampen 2019

Velkommen til medlemsmøte for evaluering vår valgkamp i kommunevalget 2019.

Målet for møtet er å samle erfaringer fra valgkampen, vurdere hva som fungerte bra og hva som kan gjøres bedre. Det er viktig å få tilbakemeldinger om opplevelsen av valgkampen fra både de som var involvert i større eller mindre grad og også fra de som ikke var aktivt med og så kampanjen litt fra "utsiden".

I en hektisk valgkamp er det mye som skjer. En del ting kan og må planlegges på forhånd, mens andre ting må håndteres når de oppstår. Hvor godt har vi greid dette? Og hvor godt har vi klart den interne kommunikasjonen underveis?

Vi håper på en god og konstruktiv debatt som har som mål å styrke Malvik Høyre i fremtidige kampanjer.

Det blir servert kaffe og vafler. Møtet er satt til å vare fra kl. 1900 til 2100.

Velkommen!


Malvik Høyre

Styret