Medlemsmøte for Malvik Høyres program

Malvik Høyre inviterer til medlemsmøte for å vedta vårt program for kommende periode.