Medlemsmøte for vedtak av program for Malvik Høyre for perioden 2019-2023

Etter et langt og omfattende arbeid har programkomitéen i Malvik Høyre gleden av å legge frem sitt forslag til program for kommende kommunestyreperiode.
    
Vi har vært så heldige å få tidligere ordfører i Trondheim Marvin Wiseth til å innlede møtet.
Det programmet vi her skal diskutere og vedta er det vi skal bruke som grunnlag for vårt politiske arbeid i kommende kommunestyreperiode. Det er derfor spesielt viktig at listekandidater så langt det er mulig deltar på dette møtet.
Programforslaget sendes ut til alle medlemmer før møtet.

Velkommen!